Disclaimer

Juistheid van gegevens

Op de website van Honden Toegestaan wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Honden Toegestaan hecht veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. Honden Toegestaan kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typefouten binden Honden Toegestaan niet.

Websites van derden

De website van Honden Toegestaan bevat links naar websites van derden. Honden Toegestaan is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Onderlinge verijzigingen

Linken en verwijzen naar pagina’s van Honden Toegestaan mag altijd. Het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen.

Wijzigingen

Honden Toegestaan mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.Honden Toegestaan is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Nadere informatie

Vragen of opmerkingen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de Honden Toegestaan.